ทำไมจึงควรเลือกไปกับ Higher
 • ผู้สมัครชำระค่าสมัครแล้วสามารถเลือกงานได้เลยทันที!
   
 • นักศึกษาสามารถเลือกสถานที่ทำงาน และตำแหน่งงานที่ตนเองต้องการได้
   
 • งานทุกๆ งาน ที่อยู่ใน Job List ได้ผ่านการคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ของ Higher แล้วว่า มีความเหมาะสมกับนักเรียนไทย ทำให้น้องๆสามารถมั่นใจว่าจะได้งานที่ตรงกับความต้องการอย่างแน่นอน
   
 • มีจัดปฐมนิเทศวีซ่าและปฐมนิเทศก่อนการเดินทางเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่น้องๆ
   
 • น้องๆ จะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของเราซึ่งเคยมีประสบการณ์การใช้ชีวิตเรียนและทำงานในสหรัฐอเมริกา มากว่าสิบปี อย่างใกล้ชิด
   
 • หาก น้องๆ ประสบปัญหาขณะทำงานอยู่ที่สหรัฐอเมริกา สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ในประเทศไทย และอเมริกา ตลอด 24 ชั่วโมง
   
 • เราดูแลนักศึกษาด้วยพื้นฐานความเอาใจใส่ และจริงใจ เราไม่ทิ้งเมื่อนักศึกษาประสบปัญหาแน่นอน
   
 • รับสมัครนักศึกษา ตามจำนวนที่สามารถดูแลได้ทั่วถึงเท่านั้น ไม่มีการรับเกินจำนวน เพื่อให้นักศึกษาได้รับการ ดูแลจากเจ้าหน้าที่บริษัท Higher ได้อย่างเต็มที่