คำถามต่างๆ (FAQs)
 • บริษัทในอเมริกา จ้างนักศึกษาต่างชาติเข้าทำงาน เนื่องจากค่าแรงถูกใช่หรือไม่
  ไม่ใช่ การจ้างนักศึกษาต่างชาติเข้าทำงานเป็นพนักงานชั่วคราวของ บริษัทนั้นๆ จะขึ้นอยู่กับช่วง peak season หรือบริษัทที่เปิดทำงานเป็นช่วงฤดูกาล ทำให้ เป็นการง่ายต่อการบริหารหากเป็นการจ้างพนักงานชั่วคราว นอกจากนั้นการจ้างงานนักศึกษาต่างชาติทำให้เกิดความหลากหลายของเชื้อชาติในสถานที่ทำงาน และพนักงานจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกันอีกด้วย 
 • ไม่ได้เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัย สมัครเข้าร่วมโครงการ Work & Travel USA ได้หรือไม่
  ไม่ได้ เพราะข้อกำหนดของโครงการนี้ คือการเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น ได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เนื่องจากวีซ่าประเภท J1 ถือเป็นประเภทหนึ่งของวีซ่านักเรียน ดังนั้น นักศึกษาจะต้องเรียนอยู่ในภาคปกติ และภาคอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 1-4 หรือปริญญาโท
 • งานที่ไปทำหนักมากแค่ไหน
  นักศึกษาส่วนใหญ่ อาจ ต้องทำงานหนัก ซึ่ง โดยส่วนใหญ่นักศึกษาไทย อาจไม่คุ้นเคยกับการทำงานมาก่อนจึงยิ่งทำให้นักศึกษารู้สึกว่าเป็นงานที่หนัก โดยเฉพาะเมื่อเดินทางไปถึงแรกๆ ดังนั้นการเตรียมตัวที่ดี การปรับตัวและทัศนคติในการทำงานของนักศึกษาแต่ละคน รวมถึงการไม่คาดหวังสูงจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าร่วมโครงการ
 • ค่าตอบแทน ที่ได้รับ จะเพียง พอ ต่อค่าใช้จ่ายขณะที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่
  นักศึกษาจะได้ค่าตอบแทนเท่ากับคนท้องถิ่นที่ทำงานลักษณะเดียวกัน โดยอัตราค่าแรง จะขึ้นอยู่กับงานที่ตนเลือก ซึ่งอยู่ระหว่าง USD 7.25 – USD 11.00 และเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งก็คือ ค่าอาหาร ที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนิสัยในการใช้จ่ายของนักศึกษาแต่ละคน นักศึกษาบางคนสามารถเก็บเงิน และเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ หรือบางคนสามารถเก็บเงินกลับมาประเทศไทย ซึ่งรายได้นั้นถือเป็น ผลพลอยได้จากการเข้าร่วมโครงการ
 •  ค่าใช้จ่ายที่พักเท่าไหร่ และจ่ายอย่างไร
  ค่าใช้จ่ายที่พักจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานที่และค่าครองชีพของแต่ละรัฐ ซึ่งนายจ้างจะจัดหาที่พักให้โดยนายจ้างจะหักค่าที่พักจาก paycheck ในแต่ละเดือน นอกจากนั้นที่พักบางที่จะเก็บค่ามัดจำที่พักเพื่อเป็นการประกันความเสียหายของที่พักนั้นๆ ซึ่งจะมีทั้งได้รับคืน ( Refundable Deposit) และไม่ได้รับคืน ( Non-Refundable Deposit) ขึ้นอยู่กับที่พักแต่ละที่
 • เวลาอยู่ที่นั่น จะเดินทางไปทำงานอย่างไร่
  ขึ้นอยู่กับนายจ้างว่าจะมีรถรับส่งอำนวยความสะดวกให้หรือไม่ โดยส่วนใหญ่นักศึกษาสามารถเดินทางไปทำงานโดยรถประจำทาง จักรยาน หรืออาจเดินไปได้
 • จำเป็นจะต้องทำประกันสุขภาพ เพิ่ม หรือไม่
  ไม่จำเป็น เนื่องจากค่าประกันสุขภาพจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียม โดยจะคุ้มครองตลอดระยะเวลา ที่เข้าร่วมโครงการ ที่กำหนดในเอกสาร DS-2019 ทั้งนี้ประกันจะคุ้มครองและดูแลเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้น ประกันจะไม่คุ้มครองถ้าเกิดอุบัติเหตุจากการกระทำใดๆที่จงใจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและชีวิต
 • หากไม่สบาย ขณะอยู่ที่ทำงาน จะทำอย่างไร
  ถ้านักศึกษาไม่สบาย หรือประสบอุบัติเหตุระหว่างทำงานเล็กน้อย ควรติดต่อที่หน่วยงาน First Aids ก่อน ซึ่งทางนายจ้างก็จะเป็นผู้ดูแล ให้ แต่หากนักศึกษาต้องการไปโรงพยาบาล นักศึกษาอาจจะต้องชำระเงิน ค่ารักษา ไป ก่อน แล้ว นำใบเสร็จที่ได้มาแนบกับแบบฟอร์มขอคืนเงิน และส่งไปยังบริษัทประกัน ดังนั้น นักศึกษาต้องอ่านกฎของการประกันสุขภาพที่ได้รับให้ละเอียด
 • เมื่อทำงานแล้ว จะต้องจ่ายภาษีหรือไม่
  ทุกคนที่ทำงานและมีรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐบาล ดังนี้ Social Security Tax, Medicare Tax, Federal Unemployment Tax, Federal Income Tax, State Income Tax, City Income Tax แต่สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Work & travel USA. จะ ต้องจ่ายเพียง Federal Income Tax และ State Income Tax เท่านั้น ซึ่งนักศึกษาสามารถทำเรื่องขอคืนภาษีที่เสียไปได้ โดยส่วนใหญ่นายจ้างจะเป็นผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายจากรายได้ของนักศึกษาทุก ๆ ครั้งที่มีการจ่ายเงินค่าแรง
 • สามารถทำเรื่องขอภาษีคืนได้อย่างไร
  การขอคืนภาษี ( Tax Refund) สามารถทำได้ในปีต่อไปหลังจากที่นักศึกษาเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการโดยทางนายจ้างจะเป็นผู้ส่งแบบฟอร์ม W-2 (Statement of Income) มาให้ตามที่อยู่ที่นักศึกษาได้แจ้งไว้เมื่อเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการขอคืนภาษีด้วยตนเอง โดยสามารถใช้บริการจาก International Tax Service หรือ Taxback.com นักศึกษาสามารถอ่านคำแนะนำในการกรอกได้จากในเวบไซด์ (หัวข้อ Tax Refund Services) หรือคู่มือจากสถานทูตอเมริกัน
 • ลักษณะที่พักเป็นอย่างไร
  จะมีลักษณะเป็นแบบหอพัก อพาตเมนท์ บ้านเช่า หรือแม้แต่โรงแรม โดยนักศึกษาสามารถพักได้ประมาณ 3 - 4 คนต่อห้อง แต่ละห้องมีห้องน้ำในตัว ที่พักประกอบด้วยห้องนั่งเล่นและครัวส่วนรวม
 • ถ้าต้องการท่องเที่ยว 30 วันหลังจากทำงาน ต้องเปลี่ยนวีซ่าหรือไม่
  ไม่ต้อง นักศึกษาสามารถใช้วีซ่า J1 ในการท่องเที่ยวได้เลย แต่จะท่องเที่ยวต่อได้เพียง 30 วันและนักศึกษาต้องเดินทางกลับประเทศไทย
 • ถ้าโดนไล่ออกจากงานจะต้องทำอย่างไรบ้าง
  หากนักศึกษาโดนไล่ออก นักศึกษาจะต้องแจ้งองค์กรแลกเปลี่ยนฯที่ดูแลนักศึกษาอยู่ หากนักศึกษาต้องการทำงานต่อ สามารถหานายงานใหม่ได้ในกรณีที่ระยะเวลาวีซ่ายังไม่หมดอายุ นักศึกษาต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานใหม่ให้องค์กรแลกเปลี่ยนทราบ
 • ถ้าไม่ได้รับ Social Security Card ต้องทำอย่างไร
  ถ้าผ่านมา 6 สัปดาห์หลังจากยื่นขอ Social Security Card แล้วนักศึกษายังไม่ได้รับนักศึกษาสามารถโทรศัพท์สอบถามไปที่สำนักงาน Social Security Administration ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1-800-772-1213 ให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ Customer Service ว่าได้รับเอกสารของท่านหรือไม่ ถ้าได้รับแล้วหมายเลข Social Security Card คืออะไร ถ้านักศึกษามีคำถามนอกเหนือจากนี้และต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรศัพท์แจ้งไปที่องค์กรของนักศึกษาที่อเมริกาได้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีไปกับ Higher :Work and Travel USA