คำถามต่างๆ (FAQs)
 • บริษัทในอเมริกา จ้างนักศึกษาต่างชาติเข้าทำงาน เนื่องจากค่าแรงถูกใช่หรือไม่
  ไม่ใช่ การจ้างนักศึกษาต่างชาติเข้าทำงานเป็นพนักงานชั่วคราวของ บริษัทนั้นๆ จะขึ้นอยู่กับช่วง peak season หรือบริษัทที่เปิดทำงานเป็นช่วงฤดูกาล ทำให้ เป็นการง่ายต่อการบริหารหากเป็นการจ้างพนักงานชั่วคราว นอกจากนั้นการจ้างงานนักศึกษาต่างชาติทำให้เกิดความหลากหลายของเชื้อชาติในสถานที่ทำงาน และพนักงานจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกันอีกด้วย 
 • ไม่ได้เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัย สมัครเข้าร่วมโครงการ Work & Travel USA ได้หรือไม่
  ไม่ได้ เพราะข้อกำหนดของโครงการนี้ คือการเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น ได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เนื่องจากวีซ่าประเภท J1 ถือเป็นประเภทหนึ่งของวีซ่านักเรียน ดังนั้น นักศึกษาจะต้องเรียนอยู่ในภาคปกติ และภาคอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 1-4 หรือปริญญาโท
 • งานที่ไปทำหนักมากแค่ไหน
  นักศึกษาส่วนใหญ่ อาจ ต้องทำงานหนัก ซึ่ง โดยส่วนใหญ่นักศึกษาไทย อาจไม่คุ้นเคยกับการทำงานมาก่อนจึงยิ่งทำให้นักศึกษารู้สึกว่าเป็นงานที่หนัก โดยเฉพาะเมื่อเดินทางไปถึงแรกๆ ดังนั้นการเตรียมตัวที่ดี การปรับตัวและทัศนคติในการทำงานของนักศึกษาแต่ละคน รวมถึงการไม่คาดหวังสูงจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าร่วมโครงการ
 • ค่าตอบแทน ที่ได้รับ จะเพียง พอ ต่อค่าใช้จ่ายขณะที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่
  นักศึกษาจะได้ค่าตอบแทนเท่ากับคนท้องถิ่นที่ทำงานลักษณะเดียวกัน โดยอัตราค่าแรง จะขึ้นอยู่กับงานที่ตนเลือก ซึ่งอยู่ระหว่าง USD 7.25 – USD 11.00 และเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งก็คือ ค่าอาหาร ที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนิสัยในการใช้จ่ายของนักศึกษาแต่ละคน นักศึกษาบางคนสามารถเก็บเงิน และเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ หรือบางคนสามารถเก็บเงินกลับมาประเทศไทย ซึ่งรายได้นั้นถือเป็น ผลพลอยได้จากการเข้าร่วมโครงการ
 •  ค่าใช้จ่ายที่พักเท่าไหร่ และจ่ายอย่างไร
  ค่าใช้จ่ายที่พักจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานที่และค่าครองชีพของแต่ละรัฐ ซึ่งนายจ้างจะจัดหาที่พักให้โดยนายจ้างจะหักค่าที่พักจาก paycheck ในแต่ละเดือน นอกจากนั้นที่พักบางที่จะเก็บค่ามัดจำที่พักเพื่อเป็นการประกันความเสียหายของที่พักนั้นๆ ซึ่งจะมีทั้งได้รับคืน ( Refundable Deposit) และไม่ได้รับคืน ( Non-Refundable Deposit) ขึ้นอยู่กับที่พักแต่ละที่
 • เวลาอยู่ที่นั่น จะเดินทางไปทำงานอย่างไร่
  ขึ้นอยู่กับนายจ้างว่าจะมีรถรับส่งอำนวยความสะดวกให้หรือไม่ โดยส่วนใหญ่นักศึกษาสามารถเดินทางไปทำงานโดยรถประจำทาง จักรยาน หรืออาจเดินไปได้
 • จำเป็นจะต้องทำประกันสุขภาพ เพิ่ม หรือไม่
  นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องซื้อประกันเพิ่มเติม เพราะประกันที่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียม จะคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการที่กำหนดในเอกสาร DS-2019 เท่านั้น ถ้าหลังจากผ่านวันสุดท้ายของการทำงานที่กำหนดในเอกสาร DS-2019 ไปแล้ว และอยู่ในช่วงท่องเที่ยวด้วยตนเอง ประกันที่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมจะไม่สามารถคุ้มครองได้ นักศึกษาจะต้องซื้อประกันเพิ่มเติม ทั้งนี้ประกันจะคุ้มครองและดูแลเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้น ประกันจะไม่คุ้มครองถ้าเกิดอุบัติเหตุจากการกระทำใดๆที่จงใจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและชีวิต
 • หากไม่สบาย ขณะอยู่ที่ทำงาน จะทำอย่างไร
  ถ้านักศึกษาไม่สบาย หรือประสบอุบัติเหตุระหว่างทำงานเล็กน้อย ควรติดต่อที่หน่วยงาน First Aids ก่อน ซึ่งทางนายจ้างก็จะเป็นผู้ดูแล ให้ แต่หากนักศึกษาต้องการไปโรงพยาบาล นักศึกษาอาจจะต้องชำระเงิน ค่ารักษา ไป ก่อน แล้ว นำใบเสร็จที่ได้มาแนบกับแบบฟอร์มขอคืนเงิน และส่งไปยังบริษัทประกัน ดังนั้น นักศึกษาต้องอ่านกฎของการประกันสุขภาพที่ได้รับให้ละเอียด
 • เมื่อทำงานแล้ว จะต้องจ่ายภาษีหรือไม่
  ทุกคนที่ทำงานและมีรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐบาล ดังนี้ Social Security Tax, Medicare Tax, Federal Unemployment Tax, Federal Income Tax, State Income Tax, City Income Tax แต่สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะจ่ายเพียง Federal Income Tax, State and City Tax เท่านั้น ซึ่งการจ่ายภาษีในแต่ละเมืองหรือรัฐนั้นจะไม่เท่ากัน โดยจะขึ้นอยู่กับเมืองหรือรัฐที่นักศึกษาไปทำงาน นักศึกษาสามารถทำเรื่องขอคืนภาษีที่เสียไปได้ โดยส่วนใหญ่นายจ้างจะเป็นผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายจากรายได้ของนักศึกษาทุก ๆ ครั้งที่มีการจ่ายเงินค่าแรง
 • ลักษณะที่พักเป็นอย่างไร
  จะมีลักษณะเป็นแบบหอพัก อพาตเมนท์ บ้านเช่า หรือแม้แต่โรงแรม โดยนักศึกษาสามารถพักได้ประมาณ 3 - 4 คนต่อห้อง แต่ละห้องมีห้องน้ำในตัว ที่พักประกอบด้วยห้องนั่งเล่นและครัวส่วนรวม
 • ถ้าต้องการท่องเที่ยวด้วยตนเอง 30 วันหลังจากทำงาน ต้องเปลี่ยนวีซ่าหรือไม่
  ไม่ต้อง นักศึกษาสามารถใช้วีซ่า J1 ในการท่องเที่ยวด้วยตนเองได้เลย แต่จะท่องเที่ยวด้วยตนเองต่อได้เพียง 30 วันและนักศึกษาต้องเดินทางกลับประเทศไทย
 • ถ้าโดนไล่ออกจากงานจะต้องทำอย่างไรบ้าง
  หากนักศึกษาโดนไล่ออก นักศึกษาจะต้องแจ้งองค์กรแลกเปลี่ยนฯที่ดูแลนักศึกษาอยู่ หากนักศึกษาต้องการทำงานต่อ สามารถหานายงานใหม่ได้ในกรณีที่ระยะเวลาวีซ่ายังไม่หมดอายุ นักศึกษาต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานใหม่ให้องค์กรแลกเปลี่ยนทราบ และจะไม่สามารถทำงานใหม่ได้จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากทางองค์กรแลกเปลี่ยน
 • ถ้าไม่ได้รับ Social Security Card ต้องทำอย่างไร
  ถ้าผ่านมา 6 สัปดาห์หลังจากยื่นขอ Social Security Card แล้วนักศึกษายังไม่ได้รับนักศึกษาสามารถโทรศัพท์สอบถามไปที่สำนักงาน Social Security Administration ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1-800-772-1213 ให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ Customer Service ว่าได้รับเอกสารของท่านหรือไม่ ถ้าได้รับแล้วหมายเลข Social Security Card คืออะไร ถ้านักศึกษามีคำถามนอกเหนือจากนี้และต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรศัพท์แจ้งไปที่องค์กรของนักศึกษาที่อเมริกาได้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีไปกับ Higher :Work and Travel USA