WHAT IS USA - ENGLISH WORLDWIDE PROGRAM
WITH DISCOVER HIGHER ?

English Worldwide Program เป็นโครงการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษในขณะที่ได้ใช้ชีวิตอันแวดล้อมไปด้วยผู้คนที่เป็นเจ้าของภาษา และสัมผัสวิถีชีวิตที่แท้จริงของประเทศนั้นๆ โดยโครงการนี้ให้ความอิสระในการเรียนรู้โลกกว้าง โดยไม่จำกัดอยู่เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ น้องๆสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมเดินทางได้ตลอดทั้งปี และเลือกสรรทุกอย่างได้ตามต้องการ หรือที่เรียกว่า DIY – Design It Yourselves นั่นเอง
น้องๆแต่ละคนจะสามารถ DIY โครงการให้เหมาะกับน้องๆแต่ละคน โดยเลือกตามหัวข้อ 5 หัวข้อดังนี้
ประเทศที่อยากจะไปเยือน
เมืองที่อยากจะไปอยู่
หลักสูตรที่อยากจะเรียน
ประเภทที่พักที่อยากใช้ชีวิต
ระยะเวลาที่ต้องการไปอยู่
ซึ่งทาง บริษัทไฮเออร์ (ประเทศไทย) จะทำหน้าที่เสมือนพี่เลี้ยงในการช่วยน้องๆเลือกสรรสิ่งต่างๆ ให้เหมาะสมกับน้องๆแต่ละคน พร้อมเตรียมเอกสารและทำเรื่องวีซ่าของประเทศต่างๆ พร้อมให้น้องๆเดินทางได้ตามต้องการ ขั้นตอนก็ไม่ยากเลยนะ ประสบการณ์ดีๆ รอน้องๆอยู่ใกล้แค่เอื้อม เดินทางไปท่องโลกกว้าง ด้วยกันนะจ๊ะ ...