DIY - ACCOMODATION

Homestay / Host Family
การพักกับ Homestay / Host Family คือการเลือกใช้ชีวิตในการเรียนรู้วัฒนธรรมของคนท้องถิ่น การพักแบบนี้ถือว่าเป็นการพักที่ดีที่สุด เพราะน้องๆจะเปรียบเสมือนอยู่ที่บ้าน ได้พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัว และทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน นอกจากนี้ น้องๆจะมีห้องส่วนตัว พร้อมอาหารเช้าเย็น และระบบการซักรีดในบ้าน
* สามารถเลือกประเภทของครอบครัวที่จะพักได้ โดยต้องการครอบครัวมีเด็กหรือไม่, มีสัตว์เลี้ยงหรือเปล่า, หรือต้องการอยู่กับครอบครัวที่เป็นคนสูงอายุก็ได้เช่นกัน
Residence / Apartment
การพักใน Residence / Apartment คือการเลือกใช้ชีวิตในการดูแลตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งจะได้เปรียบในการอยู่ร่วมกับเพื่อนชาวต่างชาติและการเรียนรู้วัฒนธรรมของชนชาตินั้นๆ การพักแบบนี้ถือว่าเป็นการพักที่อิสระที่สุด เพราะน้องๆจะต้องรับผิดชอบที่พักของตนเองอย่างเต็มที่ โดยจะต้องเตรียมอาหาร ทำความสะอาด และรับผิดชอบเรื่องการซักรีดด้วยตนเอง ทางโรงเรียนจะมีที่พักแบบนี้ให้เลือกทั้งทั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน และที่ตั้งอยู่นอกเขตโรงเรียนแต่ไม่ไกลมากนัก
Self-Arranged
ที่พักแบบ Self-Arranged คือการที่นักศึกษาหาที่พักด้วยตนเอง เหมาะสำหรับผู้ที่มีคนรู้จัก เพื่อน หรือญาติมิตรที่อาศัยอยู่ในบริเวณเมืองนั้นๆ และต้องการให้ทางเราหาที่เรียนให้เพียงอย่างเดียว