ข้อมูลสถานที่ทำงานในสหรัฐอเมริกา
โครงการ Work & Travel USA

ลักษณะของสถานที่ทำงานมักจะเป็นสถานที่ที่เปิดบริการเป็นฤดูกาล ( Seasonal Job) หรือเป็นสถานที่ที่ต้องการรับพนักงาน เป็นจำนวนมาก เพื่อมาทำงานป็นช่วงเวลา ที่เป็น peak season ของสถานที่ทำงานนั้นๆ ซึ่ง งานส่วนมากจะเป็น งานบริการ ที่ไม่ต้องฝึกทักษะการทำงานมากนัก (Service and Non-skill Job) ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษดี และ จะต้องมีทักษะอื่นๆ ประกอบด้วย
 

สถานที่ทำงานส่วนมาก ได้แก่ สวนสนุก (Amusement Park, Theme Park), ร้านอาหาร (Restaurant), ร้านขายปลีก (Retail Store), ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า (Department Store), โรงแรม (Hotel), สกีรีสอร์ท (Ski Resort) และอุทยานแห่งชาติ (National Park) ซึ่งนักศึกษา จะทำงานประมาณ 32-40 ชั่งโมงต่อสัปดาห์ ต่อหนึ่งสถานที่ทำงาน และจะมีค่าจ้างอยู่ระหว่าง $7.25 - $11.00 ต่อชั่วโมง ไม่รวมทิป ซึ่งนักศึกษาสามารถหางานที่ 2 (Second Job) ทำได้หากต้องการสถานที่ทำงานของโครงการ ได้แก่

 

 


สวนสนุก (Theme Park) /
สนามบิน (Airport)

 

 • Busch Gardens, Florida
 • Sea World, Texas
 • Six Flags Great Adventure,
  New Jersey
 • Six Flags, Texas
 • Six Flags Magic
 • Mountain, California
 • Six Flags Discovery Kingdom,
  San Francisco
 • Royal Fun Time Enterprise, Florida
 • Universal Orlando
 • Universal Hollywood
 • Wannado City, Florida


งานในร้านอาหาร (Restaurants) /
ร้านค้า (Retail Shop)

 

 • Winn Dixies
 • CVS Pharmacy
 • Publix Supermarket
 • Oleinik Investments
 • King Soopers Group
 • Outback Steakhouse
 • Cold Stone Creamery
 • Thai Food International
 • HCMS McDonald's
 • McDonald's @ NH & VT
 • Michell Enterprises
 • AGV Sports Group Inc.
 • Luck Unlimited Inc.
 • Five D Enterprises
 • JHM Enterprises
 • V.A. Enterprises
 • Waffle House
 • Rainforest Cafe
 • Napoli Group North
 • North Wendys Alaska
 • HAFEZ Corporation


โรงแรม (Hotel & Resort) /
วนอุทยาน (National Park)

 

 • Hilton Garden Inn
 • Ruby's Inn
 • Marriott Hotels
 • Primm Valley 
 • Hard Rock Hotel and Casino
 • CD & Quality Service
 • High Sierra Pools
 • La Quinta Inn
 • Ramada Inn
 • Alpine Motel Inc.
 • Best Western Lodge
 • Harrington Habour Beach
 • Zion National Park
 • Bryce Canyon Park
 • Sheraton South Padre Island
** หมายเหตุ : สถานที่ทำงานเหล่านี้ อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละปี **