JOB & DETAIL
Food Lion Supermarket (Summer)
Various Locations, North Carolina / South Carolina / Virginia
Supermarket
Supermarket Associate
น้องที่เลือกงานนี้ จะต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
Food Lion Supermarket

งาน Supermarket ในเมืองท่องเที่ยวบริเวณชายทะเล และมีหลากหลายเมืองใน North Carolina เช่น Avon, Corolla, Nags Head และมีหลากหลายสาขาที่ South Carolina, Virginia ในช่วง Summer จะเป็นช่วง High Season และลูกค้าจะค่อนข้างเยอะ น้องสามารถปั่นจักรยานไปเที่ยวได้ในช่วงวันหยุดด้วยจ๊ะ

*น้องไม่สามารถเลือกสาขาได้ ทางนายจ้างจะเลือกสาขาให้น้อง หลังจากน้องผ่านสัมภาษณ์งานกับนายจ้างแล้ว แต่น้องสามารถรีเควสได้ ตอนเลือกงานนี้มาแล้ว น้องสามารถส่ง email มาแจ้งทีมงานว่ารีเควสที่รัฐไหน ทีมงานจะโน้ตไว้ให้กับทางนายจ้างจ๊ะ

*น้องที่เลือกงานนี้ จะต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

*ถ้าน้องไม่มั่นใจระดับภาษาของตนเอง สามารถติดต่อทีมงานเพื่อทดสอบระดับภาษาอังกฤษได้จ๊ะ

 

Food Lion’s operation is based on the principle of offering customers quality products at prices and neighborly service in clean, conveniently located stores. Food Lion is one of the largest supermarket chains in the United States. We value: Integrity- we consistently treat our associates, customers and business partners in a fair, honest and straightforward manner. Diversity and Embracing Differences- We seek, value and respect diversity in our associates, customers and business partners. We also embrace differences in order to improve ourselves. Innovation takes place when different ideas, perceptions and ways of processing information collide. Learning and Development- We foster an environment where continuous learning is encourages and expected at all levels, and a strong commitment to self-improvement exists. A Strong Work Ethic- We are passionate about our work and doing what is right to get the job done.

POSITION DESCRIPTIONS AND SPECIAL REQUIREMENTS   

All participants are hired as Supermarket Associates. Participants will be assigned a specific position during orientation with their store manager. Participants may be assigned one of the positions below:   

 

Sales Associate: Customer checkout at the cash register, scan all items, bag items, keep cash register area clean and tidy, gather carts and remove trash from carts, must be familiar with American currency, must be able to lift 10 lbs.  

 

Produce Associate: Help restock and label fresh produce items, work in coolers for extended periods of time, wash produce items, must be able to lift up to 60 lbs.  

 

Deli Bakery Associate: Work with bulk meat and cheese utilizing a slicer (slicer will only be used after completing all safety training and observing all safety practices), make sandwiches, subs, cakes, parfaits and fry chicken, sell deli products, package meat and products, help clean deli area. Will be working in coolers and freezers, must be able to lift 60 lbs.  

 

Meat and Seafood Associate: Wrap, weigh, and stock fresh meat cases with seafood and meat (including pork). Operate, clean, and maintain wrapping stations and scales. Ensure proper rotation of product, stock lunchmeat and freezer cases and empty cartons in a grocery stock cart. Tear cartons down and place them on the top shelf of the cart. Will be working in freezers and coolers for extended periods of time. Must be able to lift 60lbs.  

 

Grocery Associate: Rotate product in accordance with Food Lion/Hannaford current stocking and conditioning policy, maintain shelf allocations by stocking from tag to tag. Reach, bend, stoop and lift up to 70 lbs. as needed to stock product for majority of shift, push or pull product up to 2000 lbs. using a pallet jack. May work in coolers and freezers for extended periods of time, will handle canned meat and dairy products. Clean bathrooms and floors using a machine and/or mopping bucket. This is a physically demanding position.

$9.50 - $12.00 Per Hour (ขึ้นอยู่กับสาขา)
32 - 40 Hours
$100 - $140 / Week / Person (ขึ้นอยู่กับสาขา)
บ้านพักแต่ละสาขาจะอยู่กระจายกันออกไป บางสาขาจะอยู่เป็น Host Family บางสาขาจะเป็น Apartment ซึ่งทาง US Sponsor จะเป็นผู้จัดที่พักให้น้องๆ

วันเดินทาง 20 May หรือ 1 June 2020

วันสิ้นสุดการทำงาน 15 August - 4 September 2020  

 

*หมายเหตุ สิ่งที่น้องจะต้องทราบเกี่ยวกับงานนี้:  

1. งานนี้เป็น Supermarket จะมีหลายตำแหน่ง เช่น แคชเชียร์, จัดของ, ทำอาหาร Deli, หรืออาจมีเข็นรถเข็นอยู่ด้านนอกร้าน หรืออาจจะมีตำแหน่งอื่นๆ ซึ่งนายจ้างจะเป็นคนเลือกให้น้องๆ

2. สาขาของงานนี้ นายจ้างจะเป็นผู้ลงสาขาให้น้องว่าจะได้ที่ไหน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับทางนายจ้าง แต่น้องสามารถรีเควสสาขากับทางนายจ้างได้ตอนสัมภาษณ์จ๊ะ

3. สาขาของงานนี้อาจมีเพิ่มเติม ถ้ามีสาขาอื่นๆมา น้องจะทราบในวันสัมภาษณ์กับทางนายจ้างจ๊ะ

4. ช่วง Summer ที่น้องไป จะเป็นช่วง High Season น้องๆต้องทำงานหนักได้ เพราะ Food Lion Supermarket จะได้ชั่วโมงงานเยอะจ๊ะ

5. น้องจะต้องฝึกภาษาอังกฤษของตนเองให้มากๆ การสัมภาษณ์ผ่านหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับทางนายจ้างตัดสิน ถ้าน้องสัมภาษณ์ไม่ผ่านงานนี้ น้องจะต้องเลือกงานใหม่หลังจากทราบผลว่าไม่ผ่านจ๊ะ

6. น้องที่เลือกงานนี้ บางสาขาจะต้องปั่นจักรยานไปทำงานด้วยตนเอง ระยะทางประมาณ 15 - 30 นาที ขึ้นอยู่กับสาขาที่น้องได้จ๊ะ

 

*งานที่น้องเลือก ข้อมูลต่างๆหรือรายละเอียดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จากนายจ้าง ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางทีมงานจะติดต่อน้องๆกลับโดยเร็วที่สุด